Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”

Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, iż z uwagi na okres urlopowy postanawia wydłużyć termin konsultacji projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”.

W związku powyższym w terminie od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu należy składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: os@powiat.krakow.pl
  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, pokój 408

W załączeniu wersja elektroniczna projektu dokumentu oraz uchwała o podjęciu ponownych konsultacji: