W czwartek, 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące aktywizacji wodnej Górnej Wisły (Oświęcim-Kraków). Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy między samorządem Powiatu Krakowskiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie rozwoju, zagospodarowania i wzmocnienia potencjału lokalnego związanego z żeglownością rzeki Wisły. Na spotkaniu omówiono korzyści wynikające z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych, takich jak rozwój turystyki, rekreacji, zmiany w zakresie zagospodarowania terenu, przeciwdziałania suszy i powodziom oraz transporcie wodnym. Rozwój drogi wodnej na terenie powiatu krakowskiego oraz gmin Czernichów, Liszki i Skawina ma związek z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jakim jest budowa Kanału Śląskiego (Odra-Wisła).

W spotkaniu wzięli udział: pełnomocnik ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych Gabriela Tomik, starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Tadeusz Nabagło, przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, członek Zarządu Powiatu w Krakowie Janina Grela, radni powiatowi – Wojciech Karwat, Łukasz Krupa, Wojciech Bosak, Piotr Trzcionka i Zofia Pyla. Na spotkanie zaproszeni zostali również wójt gminy Liszki Paweł Miś, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, z-ca dyrektora Zarządu Zlewni w Pionie Technicznym ZZ Kraków Tadeusz Banduła oraz kierownik Działu Eksploatacji Artur Kania, kierownik Stopnia Wodnego Dwory Jakub Stonawski i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie Piotr Zymon.