W środę, 29 sierpnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XLV zwyczajna Sesja Rady Powiatu. Tematem przewodnim sesji była informacja dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Zymon w swoim sprawozdaniu omówił zmiany w wydziale w związku z powołaniem do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz zmiany w ustawie o gospodarowaniu odpadami. Ponadto dyrektor Zymon omówił problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w Skawinie, pożarem odpadów w jednej z tamtejszych firm oraz podjętych przez urząd działaniach. Radni ze Skawiny prosili dyrektora o poprawienie przepływu informacji do ludzi mieszkających w Skawinie w sprawach podjętych przez urząd.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła szereg uchwał m. in. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zmiany wynagrodzenia Starosty Krakowskiego czy zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat nieruchomości położonej w Czernichowie.

Radni na zakończenie sesji przekazali interpelacje i zapytania w sprawach budowanego osiedla w Zielonkach w bliskim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw oraz w sprawie studzienek kanalizacyjnych na ul. Grunwaldzkiej w Krzeszowicach.