Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego jako inwestor informuje, iż od 30.08.2018r od godz. 7:00 do 1.09.2018 r. do godz. 9:00 w celu wykonania remontu nawierzchni jezdni zostanie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego wiadukt drogowy nr 47 nad linią kolejową PKP w Batowicach w ciągu drogi powiatowej 2156K (Batowice – Raciborowice – Prusy) na granicy z miastem Kraków. Trasa objazdu będzie prowadziła przez wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Reduta w Krakowie. Mapę trasy objazdu przedstawiono na załączonym schemacie.

W związku z remontem Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w dniach 30.08.2018 r. od ok. 07:00 do ok. 9:00 01.09.2018 r. skieruje linie aglomeracyjne MPK 260 oraz 270 na trasę objazdową: Prądnik Czerwony przez Rondo Barei do przystanku Prądnik Czerwony bez zmian, a następnie po trasie linii 250 do przystanku Batowice Spławy, gdzie linie powrócą na swoją trasę. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Linie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie objazdowej. Przystankami bez obsługi pozostaną: „Cmentarz Batowice”, „Cmentarz Batowice Wschód”, „Dziekanowicka”, „Powstańców Magazyny”.

wiadukt_w_Batowicech-trasa_objazdu

wiadukt_w_Batowicech-trasa_objazdu

Tekst, zdjęcia i mapę pobrano ze strony
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
www.zdpk.krakow.pl