Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale serdecznie dziękuje za udział w zorganizowanym w czerwcu 2018 roku przedsięwzięciu charytatywnym na rzecz dzieci i młodzieży z Kamerunu i Beninu. W pierwszym z krajów polska misjonarka prowadzi ośrodek dla 120 wychowanków, zaś w Beninie pomoc  małym dzieciom niesie polska Fundacja Edu Afryka. Zbiórka odbyła się dzięki zaangażowaniu 20 wolontariuszy, młodzieży, grona pedagogicznego i pracowników Liceum i Technikum w Skale, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale oraz mieszkańców miasta i gminy Skała. Swoje dary przekazał również Powiat Krakowski.  Wysłano 5 ok. 20-kg paczek. Na ten cel zgromadzono 938,80 zł., z czego 140 zł. podczas Dni Skały.  Najszybciej – 17 lipca paczka dotarła do Beninu. Paczki do Kamerunu docierały sukcesywnie przez całe wakacje. O tym jak wielka jest radość dawania świadczą ciągle dosyłane zdjęcia i podziękowania.