Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do 28 września 2018 roku do godziny 15.59 mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy” za pomocą internetowego formularza na platformie Witkac.pl.
 
Mogą one uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne takie jak:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne;
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) murale;
6) publikacje (w formie książki drukowanej lub e-booka).

Projekty muszą zostać zrealizowane do 20 listopada 2018 roku.

W dodatkowym naborze na dofinansowanie działań przewidziano 4 miliony zł, a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 15 tys. do 150 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15% wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego. Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie internetowej Biura Programu “Niepodległa”.

Do udziału w konkursie zapraszamy zwłaszcza uczestników, którzy do tej pory nie uczestniczyli w konkurach BPN.

Więcej informacji pod linkiem:
https://niepodlegla.gov.pl/grants/dodatkowy-nabor-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2018-nabor-dodatkowy/