W niedzielę, 23 września 2018 roku, odbyły się w Sołectwie Więckowice – Gmina Zabierzów, obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości były najważniejszym wydarzeniem w 2018 roku społeczności lokalnej i rozpoczęły się w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach o godzinie 10-tej od uroczystej Eucharystii, jako dziękczynienie za dar wolnej i niepodległej ojczyzny, którą  sprawowali księża Salezjanie. Na zakończenie mszy św. sołtys Więckowic Adam Wierzbicki odczytał okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po czym, uroczyście przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej z Zabierzowa pod batutą Józefa Bylicy oraz Prezesa Krzysztofa Pogana i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej niosącej sztandar, przemaszerowaliśmy z biało-czerwonymi chorągiewkami na plac przy Dębie Katyńskim. Dąb Pamięci został posadzony na terenie DPS Więckowice w dniu 28 sierpnia  2009 roku dla uhonorowania bohaterskiej postawy por. Michała Jana Benescha  walczącego w obronie niepodległości, wywiezionego do Kozielska w 1940 roku i zamordowanego przez funkcjonariuszy NKWD, i pochowanego w katyńskim lesie. Do oficjalnego otwarcia uroczystości patriotycznych doszło na placu w sąsiedztwie Dębu Katyńskiego, na którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Przemówień okolicznościowych dokonali przybyli Gości m.in.; w imieniu wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odczytała list Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk dyr. Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, a także Elżbieta Butran wójt gminy Zabierzów i Henryk Sikora dyr. Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Po części oficjalnej nastąpiło zapalenie zniczy przy Dębie Katyńskim. Następnie, wszyscy udaliśmy się do miejscowej świetlicy wiejskiej na patriotyczne przedstawienie w wykonaniu uczniów  ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach.  W tym niezwykłym wydarzeniu patriotycznym, brali również udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, którzy tworzą wspólnotę sołectwa i są w pełni zaangażowani w wydarzenia swojej „małej ojczyzny” jaką są niewątpliwie Więckowice.