W środę, 12 września br. odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika,  marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę oraz Krystynę Jędrzejczyk dyrektor ZSTE w Skawinie. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie ks. Bogdan Kordula.

W części oficjalnej dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, w swoim przemówieniu przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz podziękowała wszystkim osobom i fundatorom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Szczególne podziękowania złożyła na ręce władz Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego. Powiat Krakowski na realizacje tego przedsięwzięcia przeznaczył kwotę w wysokości 709 295,37 zł, z czego 194 542,00 zł pochodziło z dofinansowania  Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Małopolskie Boiska”. Dodatkowo na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało około 60 000 zł.
Następnie wojewoda małopolski, marszałek województwa małopolskiego, starosta krakowski przekazali w darze dla szkoły piłki do gry w piłkę nożną, ręczną i piłkę siatkową. Kolejno przedstawiciele władz złożyli wszystkim obecnym, zwłaszcza nauczycielom i uczniom, korzystających z tego obiektu samych sukcesów i radości. Całość uroczystości została uświetniona występami tanecznymi uczniów na nowo otwartym obiekcie sportowym oraz został rozegrany inauguracyjny mecz  koszykówki: uczniowie kontra nauczyciele.