Poniżej publikujemy protokół zawierający zestawienie złożonych opinii i uwag do projektu “Programu opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”:

Protokół – pobierz (pdf)