W dniu dzisiejszym w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, starosta krakowski Wojciech Palka odebrał od ministra Krzysztofa Kozłowskiego i wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2152K w miejscowościach Masłomiąca i Więcławice Dworskie w km od 3+894,00 do km 5+220,00” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wysokość dofinansowania na realizację inwestycji wynosi 1 195 493,00 zł. Rozbudowa i modernizacja drogi przyczyni się do poprawy komunikacji w regionie.