W poniedziałek, 10 września 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, starosta krakowski Wojciech Pałka i Łukasz Skalny dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, odebrali promesę z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasza Smółki, na dofinansowanie zadania “Budowa budynku warsztatowo-internatowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Środki w kwocie 1 220 582 złote zostały przeznaczone na ten cel z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Realizowana inwestycja przyczyni się do powstania nowoczesnego, dobrze wyposażonego obiektu szkolnego i zapewnienia odpowiedniego procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, a także zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu młodzieży na terenie szkoły.