W poniedziałek 10 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, odbyło się spotkanie dyrektorów  szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z Powiatu Krakowskiego oraz z zaprzyjaźnionego Powiatu Tatrzańskiego, którego celem było omówienie tematu Dyrektor gospodarzem procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój Kompetencji Kluczowych Ucznia”, jako jednego z elementów w ramach  realizowanego przez w/w Powiaty programu „VULCAN KOMPETENCJI W MAŁOPOLSKICH SAMORZADACH”. Założeniem tego programu ma być wypracowanie planów rozwoju oświaty w powiatach na najbliższe lata. Przybyłych gości przywitał wicestarosta  – Tadeusz Nabagło oraz dyrektor wydziału Edukacji – Lidia Pycińska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, przy współudziale Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.