19 września 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach odbyła się uroczystość z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do budynku Liceum na świętowanie obchodów odzyskania niepodległości przybyli zaproszeni goście: Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu w Krakowie, Jerzy Wnęk – radny Powiatu Krakowskiego, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, dyrektor CKiS Anna Miga, dyrektorzy szkół – Karol Papisz – dyrektor ZSiPO w Skale, Łukasz Skalny – dyrektor ZSP w Krzeszowicach, Anna Jeziorek – dyrektor SPPP w Krakowie. Do udziału w okolicznościowych konkursach  zaproszono 8 szkół powiatu krakowskiego, z których uczennice i uczniowie wzięli udział w Festiwalu Artystycznym, który obejmował konkurs piosenki patriotycznej, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Równolegle do działań artystycznych przebiegał marsz terenowy połączony z konkursem wiedzy historycznej. Uczestniczyły w nim dwuosobowe zespoły, które podążały śladami historii Krzeszowic, zapoznając się z nimi bezpośrednio w terenie. Uczniowie Liceum w Krzeszowicach, będący przewodnikami, przedstawiali najciekawsze fragmenty dziejów naszego miasta. W sześciu miejscach uczestnicy odnajdywali  skrytki z pytaniami do testu wiedzy, na które musieli odpowiedzieć, wykazując się swoją wiedzą z zakresu historii Polski. Laureaci konkursów: plastycznego, recytatorskiego, piosenki i marszu terenowego z testem wiedzy historycznej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Uczestniczące szkoły otrzymały okolicznościowe statuetki za udział w rywalizacji szkół z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. A oto wyniki konkursów:

Konkurs na plakat;

1 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach
2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach
3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

Konkurs recytatorski

1 miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie
2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach
3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

Konkurs piosenki patriotycznej

1 miejsce: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Skawinie
3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 Marsz terenowy typu multicache z testem wiedzy historycznej

1 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale
2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach
3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom Liceum za reprezentowanie szkoły i za osiągnięte sukcesy. Składamy podziękowanie nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom,  którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

W obchodach wzięły udział szkoły powiatu krakowskiego:
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach – organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie