26 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Głównym tematem sesji była informacja dotycząca stanu infrastruktury drogowej na terenie powiatu krakowskiego oraz planowane inwestycje. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Grażyna Krok oraz dyrektor Łukasz Wróblewski z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przedstawili na ten temat wyczerpującą informację.

Rada Powiatu podjęła szereg uchwał m.in.: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego; w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych.