Podczas XLVI zwyczajnej sesji Rada Powiatu w Krakowie nadała tytuły „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” Ś.P. Panu Józefowi Krukowi oraz ŚP. Ks. Bogusławowi Sieńczakowi.

Pan Józef Kruk był mieszkańcem powiatu krakowskiego. Najważniejszy dla Niego był drugi człowiek i jego szczęście. Pomagał bezinteresownie potrzebującym i poszkodowanym przez los. Wspierał chore dzieci, ubogich, pomagał klubom seniora, służył radą strażakom OSP. Wspierał liczne akcje charytatywne. Z tej działalności znany był w gminach Wielka Wieś, Zabierzów i Liszki. Okazywał ogromne wsparcie dla Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Wspierał również Hospicjum dla dzieci Alma Spei w Krakowie. Swoim życiem, pracą i społecznym działaniem wniósł trwałe dobro w środowisko, w którym działał i żył. Otrzymał wiele tytułów nadanych mu przez włodarzy gmin powiatu krakowskiego. W 2012 roku otrzymał od Minister Sportu i Turystyki Brązową Odznakę za Zasługi dla Sportu. W 2013 roku w plebiscycie Dziennika Polskiego zajął pierwsze miejsce w powiecie krakowskim uzyskując zaszczytny tytuł Najbardziej Wpływowego Człowieka Powiatu. W tym samym roku Rada Gminy Zabierzów nadała mu tytuł „ Honorowego Obywatela Gminy Zabierzów”. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa w 2015 roku złożył Panu Józefowi Krukowi w imieniu Kapituły Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” szczególne podziękowanie za niezwykły przykład poświecenia w służbie społecznej dla dobra innych, za pełne oddanie i zaangażowanie w bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców Małopolski. Pan Józef Kruk zmarł w 2015 roku po ciężkiej chorobie.

Wnioskodawcą nadania tytułu była Przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Pani Alicja Wójcik. Wniosek poparła Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego wyrażając swoje poparcie składając ponad 1300 podpisów pod wnioskiem.

Kapituła Honorowa w dniu 7 września 2018 roku, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i wystąpiła do Przewodniczącej Rady Powiatu o podjęcie przez Radę stosownej uchwały. Rada Powiatu w Krakowie uchwałą Nr XLVI/392/2018 z dnia 26 września 2018 roku nadała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” Pani Józefowi Krukowi.  

Podczas tej samej sesji uchwałą Nr XLVI/394/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 roku nadała tytuł Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego Ś.P. ks. Bogusławowi Sieńczakowi.

Wnioskodawcą była Pani Zofia Pyla, radna Rady Powiatu w Krakowie. Pod wnioskiem podpisało się ponad 500 mieszkańców powiatu krakowskiego.

Ks. Bronisław Sieńczak reprezentował ideę wychowawczą i edukacyjną opartą na solidnym wykształceniu, moralnym życiu oraz gotowości do bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi. W 1989 roku Jego życiowym wyzwaniem stała się odbudowa dzieła ks. Kazimierza Siemaszki, jakim była organizacja instytucji bliskiej idei pomocy drugiemu człowiekowi. Powołał do życia Fundację im. ks. Siemaszki, której głównym zadaniem jest praca z młodymi, potrzebującymi pomocy ludźmi. Po kilku latach istnienia i działania Centrum Młodzieży „ U Siemachy” w Krakowie zrealizował projekt – działo na miarę XXI wieku. Na 6 ha gruntu w podkrakowskich Piekarach wybudowano w latach 1998-2001 Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000”. Centrum składa się z kilku budynków: kościoła, liceum, internatu, pełnowymiarowej hali sportowej, krytego basenu. Jest to do dziś działający, nowoczesny ośrodek edukacyjno – sportowy, niosący pomoc kolejnym pokoleniom młodych ludzi z możliwościami rozwoju. Fundacja doprowadziła do powstania w 2002 roku publicznego katolickiego liceum ogólnokształcącego, przeznaczonego dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i wielodzietnych. Liceum łączy wysoki poziom kształcenia z pielęgnowaniem wartości moralnych i duchowych. Od lat pomaga i kształci dzieci repatriantów zza wschodniej granicy m.in z Kazachstanu, Uzbekistanu, Białorusi i Ukrainy. Uczniowie to niejednokrotnie stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Ks. Bronisław Sieńczak za działalność dydaktyczno – wychowawczą otrzymał z rąk Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.  

Dzieło Ś.P. Ks. Bronisława Sieńczaka trwa nadal i się rozwija – należy o nie dbać i kontynuować zgodnie z założeniami jego pomysłodawcy i twórcy.