W dniach od 8 do 11 października 2018 r. odbyły się  powiatowe ćwiczenia obronne  „BABIE LATO 2018”, zorganizowane zgodnie z „Programem szkolenia obronnego w powiecie krakowskim na lata 2018-2020” oraz „Planem szkolenia obronnego na rok 2018” zatwierdzonym przez wojewodę małopolskiego. Głównym celem szkolenia było „Doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu krakowskiego”. Szkolenie realizowane było na poziomie teoretycznym, praktycznym i aplikacyjnym. Obejmowało  szeroki  wachlarz zagadnień, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu krakowskiego, a także służb, inspekcji, straży oraz jednostek podległych staroście krakowskiemu. W ćwiczeniach, które składały się z czterech etapów udział wzięły specjalistyczne grupy ratownicze oraz wyszkolony pies tropiący. W pierwszym dniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się  szkolenie teoretyczne, w czasie którego omówione zostały m.in. sposoby realizacji zadań obronnych i opracowywania kart ich realizacji. We wtorek odbył się drugi, praktyczny etap szkolenia z udziałem pracowników starostwa i 17 gmin. Została przeprowadzona akcja jodowa w związku z uwolnieniem substancji radioaktywnej przemieszczającej się w postaci chmury nad terytorium powiatu. Uruchomione zostały stałe dyżury i Główne Stanowisko Kierowania, w  związku ze skażeniem dwóch zbiorników wodnych nieznaną substancją, w wyniku czego zatruciu uległo część wodociągów gminnych. W środę na terenie Doliny Będkowskiej starosta krakowski Wojciech Pałka rozpoczął  kolejny dzień ćwiczeń. Starosta zaznaczył,  że takie ćwiczenia są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania poszczególnych służb, inspekcji, straży i organów samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożeń. W ramach ćwiczeń została uruchomiona akcja kurierska w  związku z wprowadzonym stanem gotowości obronnej czasu wojny i ogłoszeniem mobilizacji. W dniu ostatnim w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyły się ćwiczenia pokazujące atak terrorystyczny, wtargnięcia na teren budynku uzbrojonego napastnika i rozpylenie nieznanej substancji chemicznej. Została przeprowadzona akcja ewakuacyjna z budynku szkoły, połączona z dekontaminacją kilku osób znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Po zakończeniu działań na terenie szkoły odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Sanitarno-Epidemiologicznej, samorządów gminnych oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele poszczególnych jednostek, zaznaczyli potrzebę organizowania w przyszłości podobnych ćwiczeń, a wicestarosta Tadeusz Nabagło podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i biorącym udział w ćwiczeniach obronnych.