3 października 2018 roku odbyły się „IX Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych”, zawody organizowane rokrocznie nieprzerwanie od 9 lat na terenie gmin powiatu krakowskiego już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krakowie.

W tegorocznych mistrzostwach udział wzięło 18 czteroosobowych drużyn reprezentujących zaprzyjaźnione formacje mundurowe i ratownicze, a wśród nich:
–  Służba Ochrony Państwa,
–  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
–  Straż Miejska Miasta Krakowa,
–  Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza z Kraków Airport,
– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
–  Komenda Miejska Policji w Krakowie,
–  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
–  Straż Graniczna oddział w Kraków – Balice
– drużyna OSP z terenu gminy Kzeszowice
– drużyny wszystkich dziewięciu jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Areną zmagań mistrzostw był teren podkrakowskiej gminy Krzeszowice wraz z charakterystycznymi sceneriami zadań ratowniczych i medycznych usytuowanych na terenie
– Kopalni Dolomitu „Dubie”,
– Opactwa Karmelitów Bosych w Czernej,
– Zamku w Rudnie,
– Stawu wodnego w Miękini,

Oprócz zmagań drużyn, które rywalizowały podczas realizacji zróżnicowanych zadań ratowniczych i medycznych w czterech Zespołach Szkół na terenie gminy Krzeszowice strażacy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przeprowadzili prelekcje dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego połączonych z ćwiczeniami ewakuacyjnymi.

Dodatkowo na terenie placu handlowego w Krzeszowicach zostały zorganizowane pożarnicze ogródki edukacyjne, gdzie młodzież i dzieci korzystała z takich atrakcji strażackich jak ścianka wspinaczkowa, pożarniczy tor przeszkód, stanowiskach edukacyjnych w zakresie pożaru oleju spożywczego  na patelni oraz gaszenia pożaru przy użyciu różnego rodzaju gaśnic.

Kolejność trzech pierwszych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (344 pkt.)
  2. Drugie miejsce zajęła drużyna jednostki ratowniczo gaśniczej nr 2 w Krakowie (325 pkt.)
  3. Trzecie miejsce zajęła drużyna jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 4 w Krakowie (293 pkt.)

W uroczystym zakończeniu zawodów, oraz dekoracji udział wzięli znamienici goście, a wśród nich: wojewoda małopolski – Piotr Ćwik, starosta krakowski – Wojciech Pałka, burmistrz gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk.

Stronę służbową reprezentowali: mł. bryg. Paweł Sejmej – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Artur Nosek – Komendant Miejski PSP w Krakowie, bryg. Andrzej Nowak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wraz z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb mundurowych i ratowniczych biorących udział w zawodach.

opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek