17 października 2018r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się IX Powiatowa Olimpiada Pszczelarska dla młodzieży szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego. Konkurs przebiegał pod hasłem „Pszczoła miodna – super organizm pożyteczny dla ludzi i środowiska” i miał na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o życiu pszczół w środowisku naturalnym oraz popularyzowanie walorów produktów pszczelich. Dyrektor ZSTE w Skawinie  Krystyna Jędrzejczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Kazimierz Marszałek, witając przybyłych gości, podkreśli ważność pszczoły miodnej w przyrodzie i w życiu człowieka oraz życzyli wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test obejmujący wiedzę z zakresu m.in. biologii pszczoły miodnej oraz profilaktyki i zwalczania chorób pszczół. 10 najlepszych młodych pszczelarzy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, musiało wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu zakładania pasiek i hodowli pszczół.    

Konkursowe zmagania na etapie ustnym z zainteresowaniem obserwowali pozostali uczestnicy wydarzenia.

Laureaci w kategorii szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi:

 1. Sylwia Gaj – Szkoła Podstawowa w Mogilanach.
 2. Filip Rudzki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach.
 3. Dariusz Rozmus – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach. ­

Laureaci w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Mikołaj Likus – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
 2. Oliwia Frankowska – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
 3. Patrycja Piwowar – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Drużynowo w kategorii szkół zwyciężyli:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach.
 2. Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Laureaci konkursu plastycznego:

 1. Aleksandra Drab – Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie.
 2. Alicja Selega – Szkoła Podstawowa w Luborzycy.
 3. Anna Galicka – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 40 uczniów). Nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia czuwały wicedyrektor ZSTE Marta Wojtanowska oraz Renata Stawowska i Ewa Gawin.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody z rąk wicestarosty Tadeusza Nabagło, który gratulował mistrzom pszczelarstwa szerokiej wiedzy z zakresu życia pszczół a także docenił zaangażowanie, pasję i trud jaki uczniowie musieli włożyć w przyswojenie wiedzy. 

Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Pszczelarzy w Krakowie Kazimierz Marszałek oraz Jan Ślósarz z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w Krakowie zgodnie stwierdzili, że coraz większe zainteresowanie Olimpiadą Pszczelarską wśród młodzieży dobrze rokuje na przyszłość dla polskiego pszczelarstwa.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego przy współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim w Krakowie. 

Patronat Honorowy nad Olimpiadą objął starosta krakowski Wojciech Pałka.