W dniu 18 października 2018 r. działając na podstawie Uchwały Nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, Wojewoda Małopolski 18 października 2018 roku zatwierdził Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie jesienią 2017 roku projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2135 K w miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa, znajdujący się na 15 miejscu zatwierdzonej przez Wicewojewodę Małopolskiego Józefa Gawrona listy, otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 609 122,00 zł przy całkowitej szacunkowej wartości zadania wynoszącej ponad 3 249 000,00 zł. Wkład własny po stronie Powiatu Krakowskiego zostanie dodatkowo uzupełniony środkami Gminy Sułoszowa wg przyjętych zasad finansowania inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Zakres zadania obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ponad 2,8 km długości, wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aktualnie trwają już procedury przetargowe, gdyż zadanie musi zostać zrealizowane jeszcze w 2018 roku.

PRGiPID aktualizacja listy 18 pazdziernika 2018 r