W czwartkowe popołudnie, 4 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Tadeusz Nabagło oraz przedstawiciel wrocławskiej firmy Sport Halls s.c. XX podpisali umowę na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego (orlik+balon) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

Oferta wrocławskiej firmy została wybrana w przetargu nieograniczonym, w którym złożono dwie oferty. Całość realizowanego zadania wyniesie 1.690.000,00 zł. W 2018 roku na roboty budowlane zostanie przeznaczone 485.000,00 zł, a w 2019 roku 1.205.000,00 zł.

Zakres robót to wylanie fundamentów, montaż konstrukcji stalowej, montaż powłoki PCV, wykonanie nawierzchni boiska, remont w istniejącej szkole, zaplecze kontenerowe, wyposażenie hali w sprzęt, wykonanie chodników i parkingów, instalacja wod-kan-gaz, wentylacje, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.

Powiat Krakowski otrzymał dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego boiska w Giebułtowie w wysokości 283.470,00 zł. Uzyskane środki pochodzą z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Po podpisaniu umowy w Giebułtowie odbyło się oficjalne przekazanie terenu pod inwestycję.