W dniu dzisiejszym, w Rusocicach starosta krakowski Wojciech Pałka odebrał z rąk ministra Krzysztofa Kozłowskiego i wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na remont drogi powiatowej 2187K w Rusocicach i remont drogi powiatowej 1946 w Olszowicach. Dotacja będzie pochodziła ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jej wysokość wyniesie 660.000 zł. Renowacja obu dróg pozwoli usunąć szkody powstałe podczas powodzi w 2010 roku.