W dniu 05 października 2018 roku starosta krakowski Wojciech Pałka wręczył uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach stypendia Starosty Krakowskiego za wybitne wyniki w nauce. Nagrodzeni uczniowie otrzymają stypendium miesięczne w wysokości 150 zł.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.