W środę, 31 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Wręczenie tytułów „ Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” Panu Józefowi Krukowi oraz Bronisławowi Sieńczakowi. 
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Informacja dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim.
 7. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno- pedagogicznej w Powiecie Krakowskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów- Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Podsumowanie pracy Rady Powiatu w Krakowie w kadencji 2014-2018.
 18. Zamknięcie obrad.