18 listopada 2018r. w Bolechowicach przy ul. Kościelnej 1 (w „Wikarówce”) odbyło się otwarcie wystawy „Bolechowice w kalejdoskopie życia” zorganizowanej  przez Klub Seniora „Dolce Vita” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykły jubileusz stał się okazją do podjęcia próby integracji mieszkańców wsi oraz budowania postawy współodpowiedzialności za jej rozwój ( na 1993 mieszkańców prawie 50% to mieszkańcy napływowi). Wystawa stworzyła możliwość poznania historii, tradycji i dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego wsi i jej mieszkańców. Wzbudziła zainteresowanie przeszłością wśród starszego i młodszego pokolenia rdzennych jak i napływowych mieszkańców. Wystała współtworzona przez wszystkich, poprzez zbiórkę zdjęć (seniorzy i ich rodziny, uczniowie naszej szkoły oraz każdy chętny), pamiątek oraz prac z konkursu plastycznego i fotograficznego.

Otwarcie wystawy poprzedził mini spektakl „Wolność jest w nas” w realizacji Klubu Seniora z Zabierzowa. Rozdano nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego i fotograficznego, tj. uczniom szkoły z Bolechowic. Wysłuchano piosenki w wykonaniu wzruszonych maluchów z kl. I tejże szkoły oraz występu grupy wokalnej Klubu Seniora z Bolechowic, która tym razem wykonała wiązankę piosenek patriotycznych pod kierunkiem Artura Seweryna. Całość była efektem pracy wielu osób, niejednokrotnie  anonimowych, ale aktywnych w różnych momentach pracy nad projektem i jego realizacją.

Wystawę oglądnęli wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, miejscowi księża, proboszcz Stanisław Kozieł i wikariusz Mateusz  Podczerwiński (dzięki ich uprzejmości pomieszczenia „Wikarówki” wypełniły się zwiedzającymi), wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach Renata Woch, nauczyciele, przedstawiciele OSP i wielu mieszkańców wsi.

Projekt powstał przy współudziale SCKiP w Zabierzowie, dyrektor Aleksandra Małek prowadziła uroczystość.

Patronat nad wystawą objął starosta krakowski Wojciecha Pałka.

Wypis z Kroniki Klubu Seniora „Dolce Vita”
opracowany przez Barbarę Kowalik