W środę, 28 listopada 2018 roku odbyła się II sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji ustalono składy osobowe komisji działających przy Radzie Powiatu w Krakowie:

Komisja Statutowo-Regulaminowa – Włodzimierz Tochowicz (Przewodniczący), Włodzimierz Okrajek (Wiceprzewodniczący), Piotr Goraj (Sekretarz).

Komisja Rewizyjna – Jarosław Raźny (Przewodniczący), Łukasz Krupa (Wiceprzewodniczący), Romana Maziej-Niewczas (Sekretarz), Beata Bartoszek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Romana Maziej-Niewczas (Przewodnicząca), Grzegorz Małodobry (Wiceprzewodniczący), Krzysztof Gębala (Sekretarz), Janina Grela.

Komisja Budżetu i Rozwoju – Krzysztof Gębala (Przewodniczący), Łukasz Krupa (Wiceprzewodniczący), Rafał Szczypczyk (Sekretarz), Wanda Kułaj, Tadeusz Nabagło, Wojciech Karwat.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – Krzysztof Musiał (Przewodniczący), Konrad Szymacha i Jarosław Raźny (Wiceprzewodniczący), Wojciech Karwat (Sekretarz), Beata Bartoszek, Marian Janicki, Łukasz Krupa, Grzegorz Małodobry, Piotr Opalski, Marek Piekara, Agnieszka Pyla.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Adam Ślusarczyk (Przewodniczący), Beata Bartoszek (Wiceprzewodniczący), Włodzimierz Okrajek (Sekretarz), Katarzyna Stadnik, Konrad Szymacha, Alicja Wójcik.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – Leszek Dolny (Przewodniczący), Alicja Wójcik i Piotr Opalski (Wiceprzewodniczący), Agnieszka Pyla (Sekretarz), Wojciech Bosak, Marian Janicki, Romana Maziej-Niewczas, Marek Piekara.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – Wojciech Karwat (Przewodniczący), Wojciech Bosak i Piotr Opalski (Wiceprzewodniczący), Jarosław Raźny (Sekretarz), Janina Grela, Wojciech Kruk, Krzysztof Musiał, Konrad Szymacha, Włodzimierz Tochowicz.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – Wojciech Kruk (Przewodniczący), Rafał Szczypczyk (Wiceprzewodniczący), Paweł Kolasa (Sekretarz), Leszek Dolny.

Komisja Edukacji Publicznej – Janina Grela (Przewodnicząca), Paweł Kolasa (Wiceprzewodniczący), Arkadiusz Wrzoszczyk (Sekretarz), Grzegorz Małodobry, Katarzyna Stadnik, Adam Ślusarczyk.