W środę, 21 listopada 2018 roku odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Krakowie podczas której radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Zostały również wybrane nowe władze Powiatu Krakowskiego. Wybrano prezydium Rady i Zarząd Powiatu w Krakowie na kadencję 2018 – 2023.

W skład prezydium Rady wchodzą:

Przewodniczący – Piotr GORAJ
Wiceprzewodniczący – Marek PIEKARA
Wiceprzewodnicząca – Alicja WÓJCIK

Zarząd Powiatu tworzą:

Starosta Krakowski – Wojciech PAŁKA
Wicestarosta – Arkadiusz WRZOSZCZYK
Etatowy Członek Zarządu – Tadeusz NABAGŁO
Członek Zarządu – Wanda KUŁAJ
Członek Zarządu – Agnieszka PYLA