Delegacja powiatu krakowskiego pod przewodnictwem starosty krakowskiego Wojciecha Pałki uczestniczyła w ubiegłym tygodniu w wernisażu wystawy młodych artystów z powiatów krakowskiego, wielickiego i monachijskiego, którzy w sierpniu brali udział w warsztatach Young Master. Ten nowy projekt współpracy między powiatami ma umożliwić szczególnie uzdolnionym młodym ludziom nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń oraz wspólną pracę artystyczną. Na wystawie otwartej 6 listopada w starostwie monachijskim zaprezentowano prace powstałe podczas tegorocznych warsztatów. Organizatorzy zapowiedzieli także wydanie w przyszłym roku katalogu prezentującego prace wszystkich 20 artystów – uczestników projektu oraz następną edycję projektu w roku 2020. Wystawa, którą można oglądać w Monachium do 6 grudnia, będzie także prezentowana w roku 2019 powiatach krakowskim i wielickim.