30 listopada 2018 roku, pod przewodnictwem starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w którym wzięło udział 33 przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz jednostek i wydziałów starostwa powiatowego. W pierwszej części spotkania omówiono stan przygotowań poszczególnych instytucji oraz służb do ekstremalnych warunków zimowych, a także zasady współdziałania i przekazywania informacji w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie do „akcji zima” dróg powiatowych oraz wykonawców odpowiedzialnych za ich utrzymanie, z którymi zawarto stosowne umowy. Druga część wspólnego posiedzenia poświęcona była omówieniu stanu przygotowania do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Poruszone zostały również sprawy dotyczące zagrożeń i gwałtownych zjawisk jakie miały miejsce w tym roku na terenie powiatu.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego