W środę, 31 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji przyznano tytuły „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” dla św.p. Józefa Kruka i św.p. ks. Bronisława Sieńczaka. Wszyscy radni zebrani na sesji uroczyście podpisali także Deklarację Rady Powiatu Krakowskiego w związku ze 100-leciem niepodległości Polski i 20-leciem samorządności województw i powiatów. Następnie dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska przedstawiła informację na temat edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim a inspektor Jolanta Koszyk przedstawiła raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego. Rada Powiatu podjęła szereg uchwał m. in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2027, zmiany budżetu i zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku. Na końcu sesji przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik wspólnie ze starostą krakowskim Wojciechem Pałką podziękowali wszystkim radnym za pracę podczas całej kadencji 2014-2018.