W środę, 28 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się II  sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Krakowie i ustalenia przedmiotu ich działania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krakowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu w Krakowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Powiatu w Krakowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Krakowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu w Krakowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Krakowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu w Krakowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu w Krakowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wydania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad.

Transmisja online sesji Rady Powiatu w Krakowie jest dostępna pod linkiem:
https://transmisja.esesja.pl/krakowpowiat