10 grudnia 2018 roku był Dniem Integracji społeczności LO z uczniami ósmych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice. Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych uczniów z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, zaprezentowanie w obrazowy sposób specyfiki klas o wybranych specjalnościach: klasy humanistycznej, klasy językowej z elementami dziennikarstwa, klasy matematyczno – technicznej, klasy biologiczno – chemicznej. W spotkaniu poza przybyłą licznie młodzieżą, uczestniczyli szczególni goście: Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice, Dyrektorzy szkól Gminy Krzeszowice, przedstawiciele lokalnych mediów. Bardzo miło nam było gościć także absolwentów liceum, którzy nadal podtrzymują związki z naszą szkołą ubogacając nas swoją działalnością artystyczną. Niezapomnianych wrażeń muzycznych dostarczyli  nam kolejno: Jędrzej Wołodko z towarzyszącymi mu członkami zespołu i Marcin Drożdż wraz z zespołem.

Po części przeznaczonej na ogólne informacje oraz program artystyczny, młodzież w grupach odwiedzała poszczególne sale zapoznając się z przygotowanym programem, bazą liceum, uczniami i kadrą nauczycieli. Dużym zainteresowaniem przybyłych cieszyły się przedmioty przyrodnicze w ramach, których nie tylko było merytorycznie ale i empirycznie, obrazowo. Kolorowo i angażująco było także w salach prezentujących przedmioty humanistyczne, matematykę, języki obce nauczane w naszym liceum.

Mamy nadzieję, że nasi Goście miło i pożytecznie spędzili czas w naszym towarzystwie, a zamierzona integracja stała się faktem.

                                                                                                                   Danuta Kasperczyk