12 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej. Radni przyjęli również kilka uchwał m.in. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2019 roku, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, lub w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.