We wtorek, 11 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i prezydium Rady Powiatu z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu krakowskiego. Podczas posiedzenia starosta krakowski Wojciech Pałka przedstawił wszystkim zebranym skład nowego Zarządu i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. Również wójtowie i burmistrzowie przedstawili swoje osoby. Następnie głos zabrali dyrektorzy kilku wydziałów starostwa, omawiając zakres zadań realizowanych przez wydziały oraz swoje praktyki we współpracy z gminami.  Odbyła się również dyskusja dotycząca zasad dobrej współpracy powiatu i gmin w kadencji 2018-2023.