„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Zima to trudny okres nie tylko dla osób samotnych i ubogich, a wręcz niebezpieczny dla pozbawionych dachu nad głową, zwłaszcza w czasie długotrwałych spadków temperatur, czy obfitych opadów śniegu. Nie bądźmy obojętni na los osób mniej zaradnych czy wymagających wsparcia. Zjawisko bezdomności narasta bardzo szybko i ma złożone przyczyny. Zwracajmy szczególnie uwagę na osoby szukające schronienia w wiatach przystankowych, śmietnikach, altanach ogródkowych, klatkach schodowych, piwnicach lub strychach, pustostanach czy ruinach, okolicach mostów i wiaduktów, dworców itp. miejscach. Spadki temperatur, zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza lub intensywnych opadach, są niebezpieczne szczególnie dla osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, albowiem prowadzą do szybkiego wychłodzenia organizmu. W celu udzielenia skutecznej pomocy, każdy zauważony, niepokojący przypadek osoby znajdującej się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłaszajmy natychmiast pod całodobowy, bezpłatny numer alarmowy 112.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, A-M. Tylek