Na podstawie Uchwały Nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie ogłasza się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach:

  • kultura i sztuka,
  • kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo,
  • ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego,
  • ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna,
  • porządek publiczny i ochrona obywateli.

Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018 r.
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych