W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz innych zjawisk meteorologicznych powodujących różnorodne zagrożenia, przypominamy właścicielom, zarządcom i administratorom zwłaszcza wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej oraz innych budowli o konieczności odpowiedzialnej realizacji obowiązków oraz zwracania uwagi na odśnieżania dachów i usuwanie sopli oraz odpowiednie reagowanie w celu zapobiegania wypadkom.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego