Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2019 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 39-79-404, lub e-mail: edziuba@powiat.krakow.pl

Uchwała Nr 15/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie konkursu
Wzór oferty
Wzór umowy
Dane do umowy
Zaktualizowany harmonogram
Zaktualizowany kosztorys
Wzór sprawozdania