Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2019 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600 pod numerem tel. 12-397-91-06, lub e-mail: bpietruszka@powiat.krakow.pl

Uchwała Nr 17/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie konkursu
Wzór oferty
Wzór umowy
Dane do umowy
Zaktualizowany harmonogram
Zaktualizowany kosztorys
Wzór sprawozdania