W piątek 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie 11-osobowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej na 3-letnią kadencję w latach 2019-2022. Akty powołania członkom nowej komisji uroczyście wręczył wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk. Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie pracy komisji i służb w 2018 oraz zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok przedstawiła i omówiła dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz. Wicestarosta zarekomendował plan pracy na 2019 rok. Plan ten został zatwierdzony bez uwag. Sprawozdanie o efektach pracy i realizacji zadań dotyczących zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także o przedsięwzięciach planowanych na rok 2019 przedstawili zastępca komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz. Jacek Rosół, naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Kielin, zastępca dyrektora Zarządu Dróg powiatu Krakowskiego Władysław Sitko, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Grażyna Stachowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Tajs–Zielińska oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Gabriela Więcek-Kroczek.