30 stycznia 2019 roku odbyła się V sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji Małopolskiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Ryszarda Mroza, o jakości produktów spożywczych na terenie powiatu krakowskiego. W związku z przekazami medialnymi o przerabianiu i sprzedaży starego mięsa czy mięsa z chorych lub padłych zwierząt radni prosili o wzmożenie kontroli firm zajmujących się produkcją i ubojem zwierząt.

Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania starosty krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2018, w sprawie ustanowienia Nagród Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej oraz w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krakowie.