17 stycznia 2019 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję.

Prezesem Zarządu ZPP został Andrzej Płonka – starosta bielski, a na jednego z Członków Zarządu wybrano Wojciecha Pałkę – starostę krakowskiego.

Pełny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest podany na stronie ZPP.