W środę, 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krakowie.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.