„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – tak brzmi suchy zapis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Okres zimowy to trudny czas zarówno dla wolno żyjących zwierząt, jak i bezpańskich kotów oraz psów zagrodowych. W tym czasie potrzebują naszej pomocy i opieki. Koła łowieckie dbają o dokarmianie dzikiej zwierzyny, a kotom – naszym niezawodnym sprzymierzeńcom w walce ze szczurami oraz innymi gryzoniami, a także psom stróżującym sami powinniśmy zapewnić bezpieczne schronienie przed zimnem, opadami i mrozem. Wykażmy więcej empatii, bo do przetrwania tej pory roku wystarczy kotom pozostawić dostęp do pomieszczeń piwnicznych lub gospodarczych, a psom ocieplona np. styropianem buda z materiałem osłaniającym wejście do niej od wiatru oraz miska ciepłej strawy lub mleka. Zadbajmy również i o to, by woda w ich miskach nie była zamarznięta. Dla drobnego ptactwa, by na wiosnę odwdzięczyło się pięknym śpiewem, można w karmikach sypnąć trochę ziarna a na gałęzi drzewa zawiesić kawałek niesolonej słoniny.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, A-M. Tylek