6 lutego 2019 r w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).

Turniej był dla uczestników okazją sprawdzenia wiedzy w zawodzie technik mechatronik. Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki. Uczniowie wysłuchali 8 prelekcji wygłoszonych przez następujących przedstawicieli firm: Multiprojekt, TURCK, Item, GmSystem, Valeo, teamtechnik, Aumatic, Emiter.

Turniej  składał się z dwóch etapów:

Etap 1 – test wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań,

Etap 2 – część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC). Należy nadmienić bardzo duże zaangażowanie firmy Multiprojekt w przygotowanie zadania, jego sprawne przeprowadzenie oraz merytoryczną ocenę.

Do etapu praktycznego kwalifikowało się 6 najlepszych uczniów z etapu pierwszego.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w turnieju oraz w Warsztatach.

Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

miejsce I – drukarka 3D,
voucher na szkolenie w Akademii Astora – System wizualizacyjny Wonderware InTouch,
voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora
praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt

miejsce II – rozszerzony zestaw Raspberry Pi3B+ oraz bezpłatny kurs ON-LINE, książka
voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora,
praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt,

miejsce III – zestaw FORBOT Mistrz Arduino, książka
voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora

miejsca IV, V i VI – zestaw FORBOT – STM32F4 Discovery – zestaw elementów + bezpłatny kurs ON-LINE

dodatkowe nagrody ufundowane przez biorące udział w Warsztatach firmy.

Fundatorami nagród byli : Starosta Krakowski oraz firmy : ASTOR, Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, TURCK, Item, Aptiv.

Laureatami II Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

  1. Szymon WasągRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  2. Patryk Zub – ZS nr 1 w Olkuszu
  3. Łukasz Wac – ZS nr1 w Krakowie
  4. Karol Romek – ZSTE w Skawinie
  5. Grzegorz Niemczyk – Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
  6. Maciej Gądek – Technikum Samochodowe w Nowym Sączu

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom (63 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: TVP3 i TVSkawina oraz przez portal AutomatykaOnline.pl, miesięcznik branżowy Automatyka i PIAP Warszawa w osobie dyrektora: prof. nzw. dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

Tekst: dr inż. Marcin Apostoł
Zdjęcia: Andrzej Spyrka