Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór w 2019 r.  realizatora II etapu programu pt. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”, który obejmuje zajęcia korekcyjne w wodzie, na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.