W piątek 15 lutego 2019 roku starosta krakowski Wojciech Pałka dokonał wpisu w księdze kondolencyjnej wystawionej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Starosta „z żalem i poczuciem wielkiej starty, w imieniu własnym oraz całej społeczności powiatu krakowskiego” żegna śp. Jana Olszewskiego „Prezesa Rady Ministrów”, „posła na Sejm I, III i IV kadencji, uczestnika Powstania Warszawskiego, członka Szarych Szeregów, działacza opozycji demokratycznej, doradcę Solidarności”, który pozostanie w pamięci jako „niezłomny obrońca w procesach politycznych w okresie komunizmu, człowiek zasad i wartości, polityk wielkiego formatu i prawdziwy patriota o wspaniałym życiorysie, zawsze wierny idei niepodległej Polski”. Starosta kończy wpis słowami: „Cześć Jego pamięci!”.

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego, premiera Polski w latach 1991-1992, prezydent RP Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 i 16 lutego 2019r. Zakończy się ona w sobotę o godz. 19:00.

Pogrzeb byłego premiera odbędzie się w sobotę, 16 lutego w Warszawie.