W dniach 21-23 marca 2019 r. szkoły Powiatu Krakowskiego takie jak: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie uczestniczyły w Festiwalu zawodów i Małopolskim Kongresie Zawodowym. Nasze szkoły zaprezentowały swoje oferty edukacyjno-zawodowe. Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli okazję zapoznać się dostępnymi ofertami zawodów na rynku pracy i przygotować się do wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Stoiska przygotowane przez szkoły odwiedzili: wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło oraz dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska.

ED