Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs na “Małopolską wieś 2019”. Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/najpiekniejsza-nowatorska-malopolska-wies

Konkurs Małopolska wieś 2019