Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 późn. zm./. Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Skawina, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zabierzów z Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w  znacznej odległości od Krakowa  mają utrudnione warunki  poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym. Program  adresowany jest  do mężczyzn w wieku powyżej 40 lat.