Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1510 z  późn. zm./, Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu   „Wczesnego wykrywania raka sutka – mammografia”.

Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w  małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, dalekim dojazdem. Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa całodniowa/.   Program  adresowany jest  do Pań w wieku od 40-49 lat, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia /udokumentowane badanie raz na dwa lata/  oraz kobiet powyżej 69 lat.